การรื้อถอนต้องปลอดภัย โดย วรพจน์การโยธา

1. สร้างรั้วเป็นเขตการรื้อถอนโดยรอบ และจัดทำทางเข้าออกของเครื่องจักรและรถบรรทุก

2. ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่ เพื่อแสดงบุคคลภายนอกทราบถึงเขตแนวการรื้อถอนให้ชัดเจน เพื่อให้ระมัดระวังเมื่อมีการสัญจรบริเวณใกล้แนวเขตรื้อถอน

3. จัดให้มีการคลุมอาคารในกรณีที่พื้นที่จำกัดและเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุจากการรื้อถอนฟุ้งกระจายหรือตกกระเด็นออกไปกระทบพื้นที่ข้างเคียง

4. จัดการลำดับงานรื้อถอนอย่างละเอียด และกำหนดผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงานแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน

– เริ่มจากรื้อวัสดุแขวนลอยภายนอกและภายในอาคาร
– รื้อครีบภายนอกทั้งหมด
– รื้อพื้นกันสาดภายนอกให้เหลือคานและเหล็กพื้นไว้
– รื้อหน้าต่าง ประตู ผนังกันห้องและฝ้าเพดานที่ทำจากไม้
– รื้อเฟอร์นิเจอร์ สุขภัณฑ์ที่นำกับมาใช้ได้
– รื้อพื้นทั้งหมดจากพื้นชั้นลอยขึ้นไปจนถึงชั้นดาดฟ้า ( เก็บเหล็กไว้ )
– รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนชั้นบนทั้งหมด สำหรับผนังภายนอกและ parapet ชั้นดาดฟ้าต้องรื้อด้วยความระมัดระวัง
5. มีการวางแผนการจัดการในเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอน อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย เศษวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมก็จำเป็นต้องดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้อง

6. ตรวจสอบและป้องกันความเสียหาย ของเส้นทางการลำเลียงเศษวัสดุที่จะนำไปทิ้งจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับชุมชนหรือเส้นทาง

การรื้อถอนอาคารเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ที่ดำเนินงานที่เคยมีประสบการณ์การรื้อถอนเท่านั้น จะต้องมีการศึกษาและพิจารณาถึงพฤติกรรมอาคารเมื่อถูกรื้อถอนในแต่ละขั้นตอนโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงการประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับ สิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ติดต่อเรา>>