การรื้อถอนต้องปลอดภัย โดย วรพจน์การโยธา

การรื้อถอนอาคารเป็นงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ที่ดำเนินงานที่เคยมีประสบการณ์การรื้อถอนเท่านั้น จะต้องมีการศึกษาและพิจารณาถึงพฤติกรรมอาคารเมื่อถูกรื้อถอนในแต่ละขั้นตอนโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงการประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับ สิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลาการทำงาน

worapot

24 สิงหาคม 2022
ติดต่อเรา>>